Nauczycie uczący w roku szkolnym 2020/2021

     1. Dyrektor Ewa Panek 

 - edukacja wczesnoszkolna kl. III

2. Monika Chmielewska

  - język polski w kl. VII

 - edukacja wczesnoszkolna kl. III

3. Bożena Paduch

- historia w klasie VII

 - edukacja wczesnoszkolna kl. III

4. Agata Koper 

- język angielski w kl. III, VII

 5. Jolanta Jakubowska

- matematyka w kl. VII

6. Monika Jabłońska

- biologia w kl. V II

7. Jadwiga Tomczyk

- geografia w kl. VII

8 . Małgorzata Kosiorowska

- plastyka kl. VII

- muzyka kl. VII

9. Andrzej Pazder 

- edukacja wczesnoszkolna kl. III

-informatyka w kl. VII

 10. ks. Dziurdź Kamil

- religia w kl. III, VII

 11. Marta Majdańska  

- wychowanie fizyczne w kl. VII

- edukacja wczesnoszkolna kl. III

-WDŻ

12. Monika Żurek-Tabor

 - język niemiecki

13. Alina Jóźwik

- fizyka

14. Motyka Barbara

-chemia

15.  Dorota Gurdak

-  zajęcia na świetlicy