Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2023/2024

     1. Dyrektor  Monika Chmielewska

  - język polski w kl. VI

-  edukacja wczesnoszkolna w kl. I

- wychowawca kl.  I

2. Bożena Paduch

- historia w klasie VI

3. Patrick Tomczyk

- język angielski w kl. I, II, VI, gr. "0"

- WF w kl. VI

 4, Anna Stagraczyńska

- matematyka w kl. VI

5. Andrzej Majkut

- biologia w kl. VI

6. Barbara Serafin

- wychowawca gr. "0"

- geografia w kl. VI

7 . Dorota Gurdak

-  wychowawca kl. I

-  edukacja wczesnoszkolna w kl. II

- plastyka kl. VI

- muzyka kl. VI

8. Andrzej Pazder 

- wychowawca kl.  VI

-informatyka w kl. VI, II. I

- technika klasa VI

 9. ks. Łukasz Kruk

- religia w kl. I, II, VI, gr. "0"

13. Diana Ciecierska

- świetlica

14. Bożena Hariasz- Lisowska

- pedagog szkolny